Tietoa Rent-a-Park-palvelusta

Käyttöehdot
Ole hyvä ja lue tämä tietosuojapolitiikka huolellisesti, sillä se sisältää oikeuksiasi, oikeussuojakeinojasi ja velvollisuuksiasi koskevaa tärkeää tietoa.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt tämän tietosuojapolitiikan. Mikäli et hyväksy, älä käytä sivustoa tai sillä tarjottua palvelua.

1.KÄYTTÖEHDOT
1.1. Näitä ehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”) sovelletaan verkkosivuihin www.rentapark.fi, www.rentapark.eu ja niiden alasivustoihin (jäljempänä ”Sivusto”) sekä Sivustoon sisältyvään ohjelmistoalustaan (jäljempänä ”Alusta”), joka yhdistää Pysäköintipaikan Tarjoajat, jotka haluavat antaa vuokralle Pysäköintipaikkansa, ja sellaiset Motoristit, jotka etsivät Pysäköintipaikkoja vuokrattavaksi (jäljempänä ”Palvelu”) siinä tarkoituksessa, että he voivat sopia Pysäköintipaikkojen vuokraamisesta suoraan toistensa kanssa. Sivuston ja sillä tarjotun Palvelun tarjoaa ja omistaa Witrafi Oy (jäljempänä ”Witrafi”, ”me” tai ”meidän”) ja sen lisenssinantajat.
1.2. Sivusto ja Palvelu on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat 18-vuotiaita tai vanhempia ja oikeustoimikelpoisia. Minkäänlainen Sivuston tai Palvelun käyttäminen on nimenomaisesti kielletty alle 18-vuotiailta tai oikeustoimikelvottomilta henkilöiltä. Käyttämällä Sivustoa tai Palvelua vakuutat olevasi 18-vuotias tai vanhempi ja oikeustoimikelpoinen.
1.3. Käyttämällä Sivustoa tai Palvelua suostut toimimaan ja olemaan oikeudellisesti sidottu näiden Käyttöehtojen sopimusehtoihin riippumatta siitä tuleeko sinusta rekisteröitynyt Jäsen. Voit tarkastella Listauksia rekisteröitymättömänä käyttäjänä Sivustolla, mutta huomioithan, että sinun täytyy rekisteröityä Jäseneksi näiden Käyttöehtojen mukaisesti, jos haluat varata Sivuston kautta Pysäköintipaikan.
1.4. Käyttämällä Sivustoa tai Palvelua vahvistat ymmärtäväsi ja hyväksyväsi että nämä Käyttöehdot määräävät Sivuston ja Palvelun käytöstäsi ja muodostavat sitovan oikeudellisen sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) sinun ja Witrafin välille. Olethan ystävällinen ja luet huolellisesti myös Tietosuojapolitiikkamme ja muut politiikkamme, jotka muodostavat erottamattoman osan näitä Käyttöehtoja.
1.5. Jos sitoudut näihin Käyttöehtoihin oikeushenkilön, kuten yhtiön, puolesta, vakuutat että sinulla on täydet valtuudet sitoa kyseinen yhtiö tai muu oikeushenkilö näihin Käyttöehtoihin, jolloin ”sinä” sijamuotoineen viittaa ja sitä sovelletaan tällaiseen yhtiöön tai oikeushenkilöön. Mikäli tällaista valtuutusta ei ole, tulet sidotuksi henkilökohtaisesti.
1.6. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta saada tietoa tai muutoin jatkaa Sivuston tai Palvelun käyttämistä.
1.7. Huomaathan, että näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa aika ajoin kohdan 16 mukaisesti.

2. MÄÄRITELMÄT
2.1. Soveltuvin osin ja asiayhteyden niin vaatiessa yksikköön viittaavat ilmaukset sisältävät myös monikon ja päinvastoin, eri sijamuodot muut sijamuodot ja luonnolliseen henkilöön viittaavat ilmaukset oikeushenkilöön.
2.2. Näiden Käyttöehtojen tekstissä esiintyvien määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia isoin alkukirjaimin kirjoitettuja määritelmiä, ellei asiayhteydestä muuta johdu: 
(a) ”Varausaika” tarkoittaa ajanjaksoa, jonka ajan Pysäköintipaikka on varattuna Palvelun kautta, ja on ilmoitettu päivämäärillä ja kellonajoilla.
(b) “Varausvahvistusjakso” tarkoittaa ajanjaksoa alkaen Motoristin varauspyynnön tekohetkestä (määräytyy Witrafin yksinomaisen harkinnan perusteella), jonka aikana Pysäköintipaikan Tarjoaja voi päättää joko hylätä tai hyväksyä kyseinen varauspyyntö Sivustolla tai Palvelussa esitetyn mukaisesti. Tämä ajanjakso on 3 vuorokautta varauspyynnön tekohetkestä. Huomaathan, että eriäviä Varausvahvistusjaksoja voi tulla tapauskohtaisesti sovellettavaksi.
(c) “Sisältö” tarkoittaa tekstiä, grafiikkaa, kuvia, musiikkia, lähdekoodia, käyttäjärajapintoja, visuaalista näkymää, ääntä, videota, tietoa ja kaikkea muuta materiaalia riippumatta sen muodosta.
(d) "Motoristi" tarkoittaa Jäsentä, joka pyytää Sivuston tai Palvelun kautta Pysäköintipaikan Tarjoajalta Pysäköintipaikan varausta, sekä Jäsentä, jonka Ajoneuvo on Pysäköintipaikalla, ja joka ole kyseisen Listauksen Pysäköintipaikan Tarjoaja.
(e) "Listaus" tarkoittaa pysäköintipaikkaa, jonka Pysäköintipaikan Tarjoaja on ilmoittanut vuokrattavaksi Sivuston ja Palvelun kautta.
(f) “Jäsen” tarkoittaa henkilöä, joka käy läpi Palveluun liittyvän tilin rekisteröitymisprosessin, rajoituksetta mukaan lukien Pysäköintipaikan Tarjoajat ja Motoristit, alla kuvatun kohdan 3 mukaisesti.
(g) “Jäsensisältö” tarkoittaa kaikenlaista Sisältöä, jonka Jäsen ilmoittaa, lataa, julkaisee, esittää, välittää tai sisällyttää Listaukseensa, Jäsen-profiiliinsa tai mainoskampanjaan Sivuston tai Palvelun kautta saataville.
(h) "Pysäköintipaikka" tarkoittaa Suomessa sijaitsevaa ja Pysäköintipaikan Tarjoajan riittävällä tarkkuudella yksilöimää pysäköintipaikkaa.
(i) ”Pysäköintipaikan Tarjoaja" tarkoittaa Jäsentä, joka tekee Sivuston ja Palvelun kautta Listauksen.
(j) "Verot" tarkoittaa kaikkia veroja, kuten myyntiveroja ja arvonlisäveroa (“ALV”), sekä veronluonteisia viranomaismaksuja, joita Pysäköintipaikan Tarjoaja on lain nojalla velvollinen keräämään ja tilittämään valtiolle, samoin kuin muita vastaavia kunnallisia tai kansallisia suoria tai välillisiä ennakonpidätyksiä ja luonnollisten henkilöiden tai yhteisöjen tuloveroja.
(k) “Ajoneuvo” tarkoittaa henkilökuljetukseen tarkoitettua autoa tai moottoripyörää, lukuun ottamatta perävaunuja, matkailuvaunuja ja -autoja, linja-autoja, rekkoja ja ajoneuvoyhdistelmiä sekä kaikki muita yli seitsemälle (7) henkilölle tarkoitettuja tai yli viisi (5) metriä pitkiä ajoneuvoja, elleivät Pysäköintipaikan Tarjoaja ja Motoristi ole toisin sopineet.
(l) “Witrafin Sisältö” tarkoittaa kaikkea Sisältöä, jonka Witrafi asettaa saataville Sivuston tai Palvelun kautta, tai joka liittyy mainoskampanjoihimme ja virallisiin sosiaalisen median kanaviimme, mukaan lukien kaikki kolmansilta osapuolilta lisensoitu Sisältö, lukuun ottamatta Jäsensisältöä.
2.3. Selvyyden vuoksi todettakoon että “sinä”, mukaan lukien sen kaikki taivutukset ja siihen liittyvät sijamuodot, tarkoittaa ketä ja mitä tahansa Sivuston tai Palvelun käyttäjää.

3. Palveluun rekisteröityminen
3.1. Voidaksesi rekisteröityä ja tulla Jäseneksi, sinun tulee olla yli 18-vuotias henkilö, jolla on Suomen lain ja nykyisen oleskelupaikkasi lakien mukaan täysi oikeustoimikelpoisuus sitoutua sopimuksiin. Oikeushenkilöiden tapauksessa ikärajoitusta sovelletaan ainoastaan oikeushenkilön edustajaan.
3.2. Voidaksesi käyttää Sivuston ja Palvelun tiettyjä ominaisuuksia, ja laatiaksesi Listauksia tai vuokrataksesi Parkkipaikkaa, sinun täytyy rekisteröitymällä luoda käyttäjätili (jäljempänä ”Rentapark-tili”) ja tulla siten Jäseneksi.
3.3. Voit myös rekisteröityä Palveluun kirjautumalla Sivuston kautta käyttäjätilillesi tietyillä kolmansien osapuolien tarjoamilla sosiaalisen median sivustoilla. Voit liittää Rentapark-tilisi ja tällaisen ulkopuolisen tilin joko tarjoamalla Sivustolla tai Palvelussa tällaisen ulkopuolisen tilisi kirjautumistiedot Witrafille; tai sallimalla tällaisen ulkopuolisen tilin käyttöäsi koskevien soveltuvien ehtojen mukaisesti ja kyseisen kolmannen osapuolen hyväksymällä tavalla Witrafille oikeuden, käyttää tällaista ulkopuolista tiliä siten, että Witrafi voi hankkia henkilökohtaiset tietosi ilman, että siitä aiheutuu WItrafille kustannuksia.
3.4. Rentapark-tilisi on henkilökohtainen, eikä sinulla ole oikeutta sallia kenenkään muun henkilön käyttää Rentapark-tiliäsi. Toisena henkilönä esiintyminen rekisteröidyttäessä on kiellettyä riippumatta siitä, onko tällainen toinen henkilö Sivuston käyttäjä vai ei.
3.5. Siinä tapauksessa, että luot Rentapark-tilin oikeushenkilön, kuten yhtiön, puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet rekisteröidä kyseinen yhtiö tai muu oikeushenkilö Jäseneksi. Mikäli tällaista valtuutusta ei ole, tulet sidotuksi henkilökohtaisesti.
3.6. Mikäli oikeushenkilön Rentapark-tili on luotu asianmukaisin valtuuksin, kyseinen oikeushenkilö on vastuussa kyseisen Rentapark-tilin käytöstä ja sen alla tehdyistä toimista. Selvyyden vuoksi todettakaan että me emme hyvitä minkäänlaisia menetyksiä tai vahinkoja, jotka liittyvät Rentapark-tilin huolimattomaan käyttämiseen tai käyttörikkomuksiin, johtuen esimerkiksi riittämättömästä salasananhallinnasta tai oikeushenkilön työntekijän väärinkäytöksistä.
3.7. Vakuutat, että rekisteröinnissä antamasi tiedot ovat oikein ja täsmällisiä, ja että ne pidetään jatkuvasti ajan tasalla Rentapark-tililläsi.
3.8. Rekisteröitymällä Jäseneksi annat Witrafille nimenomaisen suostumuksen käyttää henkilökohtaisia tietojasi markkinointiin, rajoituksetta mukaan lukien Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014, muutoksineen) pykälän 200 mukaiseen sähköiseen suoramarkkinointiin.

4. KÄYTTÖOIKEUS
4.1. Me myönnämme sinulle rajoitetun lisenssin käyttää Sivustoa ja Palvelua henkilökohtaisiin tarkoituksiin näiden Käyttöehtojen ja Palvelun tarkoituksen mukaisesti.
4.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että tällä lisenssillä sinulle ei myönnetä minkäänlaista käyttöoikeutta Sivuston ja Palvelun taustalla olemaan ohjelmistoon (lähdekoodiin).
4.3. Hyväksyt ja ymmärrät, että tämä lisenssi ei anna sinulle minkäänlaista oikeutta käyttää, tuoda julki tai sallia käytettävän tai julkistettavan mitään Sivustolla tai Palvelussa olevaa Sisältöä, joka ei ole Witrafin julkisesti esittämää, millään tavalla, jota voidaan pitää yhteen sopimattomana näiden Käyttöehtojen tai Witrafin Tietosuojapolitiikan kanssa; tai käyttää Sivustoa, Palvelua tai niihin liittyvää Sisältöä mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin, joita ei ole nimenomaisesti sallittu näissä käyttöehdoissa; taikka tavalla joka perättömästi viittaa Witrafin antamaan hyväksyntään, yhteistyöhön tai muutoin johtaa muita harhaan sinun ja Witrafin välisestä yhteydestä.
4.4. Sinulla ei ole oikeutta myydä edelleen tai kaupallisesti hyödyntää Sivuston tai Palvelun Sisältöä, paitsi jos tällainen Sisältö on alkuperäisesti sinun julkaisemaasi, emmekä me ole tehneet siihen muutoksia.
4.5. Sinulla ei ole oikeutta käyttää minkäänlaisia tiedonlouhintaa tai -rikastusta, botteja, tai vastaavia tiedonkeruu- ja erottelutyökaluja, että voisit kerätä Sivustolta tai Palvelusta käyttäjänimiä tai sähköpostiosoitteita mihinkään tarkoitukseen.
4.6. Pidätämme itsellämme yksinomaisen oikeuden poistaa Sivustolta tai Palvelusta mitä tahansa Sisältöä sekä rajoittaa milloin tahansa Palvelun käyttöoikeuttasi jostain syystä.
4.7. Mikäli saat ilmoituksen, että sinulla ei ole enää käyttöoikeutta Sivustolle tai Palveluun, sinulla ei myöskään ole oikeutta rekisteröityä uudelleen tai käyttää Sivustoa, ellei Witrafi yksin ole toisin päättänyt.

5. PYSÄKÖINTIIPAIKKALISTAUKSET
5.1. Jäseniä olevat Pysäköintipaikan Tarjoajat voivat julkaista Sivuston ja Palvelun kautta heidän Pysäköintipaikkaansa koskevan Listauksen, joka tulee julkiseksi kaikille Sivuston käyttäjille.
5.2. Julkaistaksesi Listauksen, sinulla tulee olla pätevä omistusoikeus Pysäköintipaikkaan ja oikeus tarjota kyseistä Pysäköintipaikkaa vuokralle. Selvyyden vuoksi todettakoon, että me emme tarkista emmekä vahvista taikka takaa määräysvaltaa Pysäköintipaikkoihin liittyen, emmekä hyväksy ottamaan vastuuta asiasta.
5.3. Witrafi ei voi kontrolloida eikä kontrolloi Listauksien sisältöä, eikä tarkista järjestelmällisesti Pysäköintipaikkojen tarkoituksenmukaisuutta, laillisuutta tai soveltuvuutta.
5.4. Luodessasi Listausta sinulta tullaan kysymään monenlaisia kysymyksiä liittyen listattavaan Pysäköintipaikkaan, mukaan lukien liittyen Pysäköintipaikan sijaintiin, kokoon, ominaisuuksiin ja saatavuuteen sekä sen hintaan sekä lisä- ja maksuehtoihin. Ymmärrät ja hyväksyt, että kun Motoristi pyytää varausta Pysäköintipaikkaasi, et voi enää pyytää Motoristilta varauspyynnössä ollutta korkeampaa hintaa. Pysäköintipaikoilla tulee olla voimassa oleva fyysinen osoite, että ne voitaisiin ottaa osaksi Listausta Sivustolla ja Palvelussa.
5.5. Witrafi ei tarjoa mitään erityisiä hyväksyntöjä Pysäköintipaikoille. Ymmärrät ja hyväksyt, että Listauksen sijoitus tai luokitus hakutuloksissa riippuu monista tekijöistä. Pysäköintipaikan Tarjoaja voi ostaa erityistä näkyvyyttä Pysäköintipaikalleen, mutta tällainen tietylle Pysäköintipaikalle annettu erityinen näkyvyys ei tarkoita minkäänlaista Witrafin antamaa suositusta, tarkistusta, laaduntakausta tai varmennusta.
5.6. Witrafi suosittelee, että Pysäköintipaikan Tarjoajat hankkivat tarkoituksenmukaisen vakuutuksen liittyen Pysäköintipaikkoihinsa ja Motoristit Ajoneuvoihinsa. Ole hyvä ja tarkista asiaan liittyvät vakuutusehdot huolellisesti ja etenkin varmista, että perehdyt ja ymmärrät kaikki kyseiseen vakuutukseen mahdollisesti sovellettavat poikkeukset ja omavastuut, kuten kattaako vakuutuksesi Motoristin toiminnan ja toimimattajättämiset hänen ollessaan Pysäköintipaikallasi. 

6. VARAAMINEN
6.1. Witrafi ei ole vastuussa ja kieltäytyy kaikesta vastuunalaisuudesta liittyen Listauksiin ja Pysäköintipaikkoihin, ja näin ollen varauksien tekeminen tai hyväksyminen on Jäsenen omalla vastuulla.
6.2. Varauksiin sovelletaan seuraavia määritelmiä:
(a) “Pysäköintipaikkamaksut” tarkoittaa määrää, joka tulee Motoristille maksettavaksi vastikkeena Pysäköintipaikkaan pysäköimisestä. Pysäköintipaikan Tarjoaja yksin, ei Witrafi, on vastuussa Listauksensa Pysäköintipaikkamaksuista. Pysäköintipaikan Tarjoaja voi harkintansa mukaan päättää sisällyttää eriä koskien (i) mahdollisia lisäpalveluita ja mukavuuksia, kuten sähkö, tai (ii) Veroja, jotka Pysäköintipaikan Tarjoaja katsoo velvollisuudekseen kerätä.
(b) “Pysäköintipaikan Tarjoajan Maksut” tarkoittaa maksuja, jotka Witrafi laskuttaa Pysäköintipaikan Tarjoajalta Palvelun käytöstä, ja jotka ovat laskennallinen osuus sovellettavista Pysäköintipaikkamaksuista. Pysäköintipaikan Tarjoajan Maksut sisältävät lisäksi maksujen vastaanottotavan mukaisen maksun, joka riippuu kyseisestä palveluntarjoajasta ja Pysäköintipaikan Tarjoajan sopimuksesta tämän kolmannen osapuolen, esimerkiksi PayPalin kanssa. Pysäköintipaikan Tarjoajan Maksut voivat olla kiinteitä tai poistettu kokonaan tai osittain, esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä, mikäli näin erikseen tarjotaan. Nämä maksut näytetään Pysäköintipaikan Tarjoajalle uuden Listauksen lisäämisen yhteydessä, sekä jokaisen varauksen hyväksynnän yhteydessä.
(c) “Maksutapa” tarkoittaa käytettäväksi asettamaamme maksutapaa, ja jonka olet lisännyt Rentapark-tiliisi, kuten luottokorttia, debit-korttia tai PayPalia.
(d) “Palvelumaksut” tarkoittaa Pysäköintipaikan Tarjoajan Maksuja ja muita palvelun käytöstä aiheutuvia maksuja, poislukien Pysäköintipaikkamaksut.
6.3. Mikäli olet Pysäköintipaikan Tarjoaja ja Pysäköintipaikkaasi pyydetään varausta Sivuston tai Palvelun kautta, sinun tulee joko vahvistaa tai hylätä tällainen varauspyyntö Varausvahvistusjakson sisällä, tai varauspyyntö muutoin raukeaa. Kun varauspyyntö tehdään Sivuston tai Palvelun kautta, me automaattisesti jaamme kanssasi valikoidut tiedot kyseisestä Motoristista ja linkin hänen Rentapark-tilinsä profiiliin.
6.4. Witrafi kerää Pysäköintipaikkamaksun Motoristeilta varauspyynnön tai Pysäköintipaikan Tarjoajan tekemän vahvistuksen yhteydessä katevarauksena ja välittää Pysäköintimaksujen määrän kokonaisuudessaan Pysäköintipaikan Tarjoajalle välittömästi varauksen hyväksynnän jälkeen. Niin ikään välittömästi tehdään automaattisesti toinen veloitus, Pysäköintipaikan Tarjoajan Maksu, Pysäköintipaikan Tarjoajalta Witrafille.
6.5. Witrafi asettaa oletusarvoisen peruutuskäytännön, jota ei voida muuttaa kuin nimenomaisella sopimuksella Witrafin kanssa. 
6.6. Mikäli Pysäköintipaikan Tarjoaja on hyväksynyt Motoristin tekemän varauksen, siirtyy tehty maksu vastaanottajille. Mikäli palautus halutaan tehdä, esimerkiksi tapauksessa että Listauksen mukaiselle Pysäköintipaikalle ei ollut pääsyä, tulee Motoristin pyytää tätä Pysäköintipaikan Tarjoajalta. Pysäköintipaikan Tarjoaja voi tehdä palautuksen PayPal-tililtään. Pysäköintipaikan Tarjoajan tulee olla näissä tapauksissa Witrafiin Pysäköintipaikan Tarjoajan Maksun palauttamiseksi. Palautuksissa PayPalin kiinteää transaktiokulua ei palauteta. Pysäköintipaikan Tarjoaja voi tarkistaa tämän maksun PayPalilta.
6.7. Jokainen Pysäköintipaikan Tarjoaja hyväksyy, että Witrafilla on oikeus, soveltuvan peruutuskäytännön ja Listauksessa esitetyn mukaisesti, sallia Motoristin peruuttaa tekemänsä varaus ja hyvittää Motoristille sovellettavan peruuttamiskäytännön mukainen osa Pysäköintimaksua.
6.8. Pysäköintipaikan Tarjoaja, ei Witrafi, on yksin vastuussa tehtyjen varausten lunastuksesta ja Sivuston ja Palvelun kautta varattujen Pysäköintipaikkojen saavutettavuudesta. Jos sinä Motoristina päätät ryhtyä oikeustoimeen Pysäköintipaikan Tarjoajan kanssa, ymmärrät ja hyväksyt että sinun edellytetään solmivan sopimuksen Pysäköintipaikan Tarjoajan kanssa ja että suostut hyväksymään kyseiselle Pysäköintipaikalle Pysäköintipaikan Tarjoajan asettamat ehdot, säännöt ja rajoitukset. Tiedostat ja hyväksyt, että sinä, eikä Witrafi, olet vastuussa tällaisten sopimusten mukaisten velvollisuuksien suorittamisesta, ja että Witrafi ei ole osapuolena tällaisissa sopimuksissa, ja että Witrafi kieltäytyy kaikesta tällaisiin sopimuksiin liittyvästä vastuusta.
6.9. Maksettavaksi tulevat Pysäköintipaikkamaksut esitetään Motoristille ennen kun hän lähettää varauspyynnön Pysäköintipaikan Tarjoajalle. Kuten edellä on huomautettu, Pysäköintipaikan Tarjoajan tulee joko vahvistaa tai hylätä varauspyyntö Varausvahvistusjaksona, tai muutoin varauspyyntö peruuntuu automaattisesti. Saatuaan varauspyyntösi, Witrafi voi pyytää katevarausta ja/tai veloittaa  Maksutavaltasi. Jos pyydetty varaus ei ole asianomaisen Pysäköintipaikan Tarjoajan vahvistama, Witrafin keräämät maksut tullaan hyvittämään kyseiselle Motoristille, riippuen Motoristin Sivustolla tekemistä valinnoista ja mahdollisesti Motoristin Maksutavalta tehty katevaraus vapautetaan.
6.10. Motoristina suostut maksamaan Rentapark-tilisi yhteydessä mihin tahansa tekemääsi varauspyyntöösi liittyvät Pysäköintipaikkamaksut.
6.11. Kunhan vahvistettu varaustapahtuma on saatettu loppuun Pysäköintipaikan Tarjoajan ja Motoristin puolelta, Motoristi saa vahvistussähköpostin sisältäen yhteenvedon varauksesta.
6.12. Vastikkeena Witrafin sähköisen markkinapaikan ja Alustan käyttämisestä Witrafi laskuttaa Palvelumaksuja. Witrafi kerää tällaisia Palvelumaksuja ja soveltuvin osin myös mahdollisesti veromaksuja (kuten ALV) Pysäköintipaikan Tarjoajan Maksuista. Lisätietoja tällaisista maksuista ja vähennyksistä on saatavilla Sivustolla ja Palvelussa. Jollei näissä ehdoissa muuten ole määrätty, Palvelumaksuja ei palauteta. 
6.13. Vahvistetun varauksen peruuttaminen ei ole mahdollista Motoristin toimesta. Jos Motoristina haluat perua Sivuston tai Palvelun kautta tekemäsi vahvistetun varauksen, mahdollisuutemme hyvittää Pysäköintimaksu ja muut sinulta laskutetut varat riippuvat sovellettavaksi tulevasta peruutuskäytännöstä. Mikäli Motoristi ei esimerkiksi saa pysäköintiä käyttöönsä, tai varauksen yhteydessä syntyy muu erimielisyys, voi Motoristi riitauttaa varauksen. Palautukset tulee hoitaa Motoristin ja Pysäköintipaikan Tarjoajan kesken siten, että Pysäköintipaikan Tarjoaja palauttaa maksun PayPal-tililtään Motoristille.
6.14. Pysäköintipaikan Tarjoaja ei pysty varauksen vahvistuksen jälkeen perumaan vahvistusta. Jos Pysäköintipaikan Tarjoajana haluat perua Sivuston tai Palvelun kautta tekemäsi vahvistetun varauksen, mahdollisuutemme hyvittää Pysäköintimaksu ja muut sinulta laskutetut varat riippuvat sovellettavaksi tulevasta peruutuskäytännöstä. Mikäli varauksen yhteydessä syntyy erimielisyys, voi Pysäköintipaikan riitauttaa varauksen. Palautukset tulee hoitaa Motoristin ja Pysäköintipaikan Tarjoajan kesken siten, että Pysäköintipaikan Tarjoaja palauttaa maksun PayPal-tililtään Motoristille.
6.15. Jäsenenä hyväksyt ja ymmärrät että olet yksinomaisessa vastuussa määrittelemään (i) sinuun sovellettavat veroilmoitusvaatimukset, ja (ii) Verot, joka tulisi sisällyttää ja kerätä, ja (iii) muut verovelvollisuudet liittyen Listaukseesi. Olet myös yksinomaisessa vastuussa hyvittämään asianomaiselle viranomaiselle mahdollisesti sisällyttämäsi ja vastaanottamasi Verot. WItrafi ei voi tarjota eikä tarjoa Jäsenilleen Veroihin liittyvää neuvontaa.
6.16. Sivustoa ja Palvelua käytettäessä merkityksellinen valuutta on euro. Mikäli Maksutapa sallii sinun suorittaa maksun muussa valuutassa, ja käytät mieluummin muuta valuutta kuin euroja, olet yksinomaisessa vastuussa liittyen valuuttojen muuntamiseen ja eroihin liittyen esimerkiksi muuntokursseihin. Mikäli maksu tehdään missä tahansa muussa valuutassa kuin euroissa, Witrafi voi yksinomaisella päätöksellään pyöristää Motoristin tai Pysäköintipaikan Tarjoajan maksamia tai heille maksettavia rahamääriä lähimpään täyteen euroon.

7. PYSÄKÖIMINEN VARATULLE PARKKIPAIKALLE
7.1. Pysäköintipaikat on tarkoitettu ainoastaan Ajoneuvojen pysäköintiin. Muut toiminnot, kuten sähkön käyttäminen, eivät ole sallittuja, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu Pysäköintipaikan Tarjoajan ja Motoristin välillä.
7.2. Pysäköintipaikan Tarjoajana olet vastuussa varmistamaan, että Motoristi pääsee varaamalleen Pysäköintipaikalle. Jos jotain erityisiä järjestelyjä vaaditaan, Pysäköintipaikan Tarjoaja on vastuussa tällaisten järjestelyjen suorittamisesta ja siitä, että Motoristi saa tiedon tällaisista erityisvaatimuksista ja -järjestelyistä. 
7.3. Sinun tulee tiedostaa, että suurin osa Pysäköintipaikoista ovat avoimia yleisölle. Sen vuoksi Motoristina Pysäköit Ajoneuvosi Pysäköintipaikalle omalla vastuullasi.
7.4. Motoristina sitoudut noudattamaan kaikkia Pysäköintipaikan Tarjoajan antamia tai kylteissä paikanpäällä olevia ohjeita.
7.5. Kun Pysäköintipaikka varataan Palvelun kautta, Pysäköintipaikan Tarjoajan tulee varmistaa, ettei Motoristi tule sakotetuksi viranomaisten toimesta, ja että häneen ei kohdistu muitakaan lisäkuluja johtuen Pysäköintipaikan käyttämisestä.
7.6. Et saa jättää mitään esineitä tai pudottaa roskia Pysäköintipaikalle.
7.7. Vaarallisten aineiden käsittely tai säilyttäminen Pysäköintipaikalla on ehdottomasti kielletty. Et saa kaataa bensiiniä tai muuta polttoainetta Ajoneuvoosi kun se on Pysäköintipaikalla. Et myöskään ottaa bensiiniä tai muuta polttoainetta ulos Ajoneuvostasi kun se on Pysäköintipaikalla.
7.8. Ole hyvä ja varmista, että Ajoneuvosi on jätetty paikalleen turvallisesti lukittuna ja kaikki ikkunat varmasti suljettuna ja kaikki mahdolliset Ajoneuvon hälytysjärjestelmät, rattilukot tai vastaavat asennetut laitteet päällä. Me emme ole vastuussa mistään seurauksesta tai menetyksestä johtuen epäonnistumisestasi asianmukaisesti lukita Ajoneuvosi. Kaikki Ajoneuvoon jätetty omaisuus on yksinomaan sen omistajan vastuulla.
7.9. Et saa hinata minkäänlaista Ajoneuvoa Pysäköintipaikalle, etkä tehdä tai teettää minkäänlaista työtä tai pesua Ajoneuvolle, ellei asianomainen Pysäköintipaikan Tarjoaja tätä nimenomaisesti salli. Ajoneuvon rikkoutuessa sinun tulee ottaa yhteyttä Pysäköintipaikan Tarjoajaan varmistaaksesi, että Ajoneuvosi siirto tai korjaus järjestetään aiheuttamatta haittaa, vahinkoa tai vaaraa muille henkilöille tai omaisuudelle Pysäköintipaikalla.
7.10. Mikäli jätät Ajoneuvosi Pysäköintipaikalle yli varaamasi ajan ja Maksutapasi on talletettu Witrafille, Witrafilla on oikeus Pysäköintipaikan Tarjoajan oikeutetun pyynnön perusteella automaattisesti ottaa sinulta maksu koko sille ajalle, jona Ajoneuvosi on pysäköitynä Pysäköintipaikalle.
7.11. Mikäli Ajoneuvo on ollut Pysäköintipaikalla viiden (5) päivän ajan yli varatun ajan päättymisen tai mistä tahansa muusta syystä on tarpeen saada Pysäköintipaikka tyhjennettyä varatun ajan päättymisen jälkeen, Pysäköintipaikan Tarjoajalla on oikeus pyytää, soveltuvalla tavalla, Witrafin yhteistyökumppania tai muuta tahoa siirtämään Ajoneuvon pois Pysäköintipaikalta (jäljempänä ”Siirto”). Pysäköintipaikan Tarjoaja on velvollinen osoittamaan, että Siirrolle on lainmukainen syy. Pysäköimällä yliaikaa Motoristi ymmärtää ja hyväksyy, että hänen Ajoneuvoonsa voidaan kohdistaa Siirto, ja vapauttaa Witrafin, Pysäköintipaikan Tarjoajan tai Siirron toteuttajan kaikesta vastuusta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta, joka on seurausta Siirrosta. Witrafilla, Pysäköintipaikan Tarjoajalla ja Siirron toteuttajalla on oikeus vaatia Siirrosta aiheutuneet kulut ja kustannukset Motoristilta, jonka ajoneuvo on siirretty.
7.12. Huomaathan, että joissain tapauksissa yksityisellä henkilöllä ei ole oikeutta esittää yllämainittua pyyntöä, esimerkiksi jos Ajoneuvo on asunto-osakeyhtiön pysäköintipaikalla. Tällaisessa tapauksessa sinun tulee olla yhteydessä sopivaan tahoon, kuten isännöitsijään, jolla on oikeus esittää hinauspyyntö, että tällainen pyyntö tulisi tehdyksi.
7.13. Hinatut Ajoneuvot kuljetetaan soveltuvaan hinauksen tilanneen henkilön osoittamaan paikkaan.
7.14. Motoristi, jonka Ajoneuvolle on tehty Siirto, on vastuussa kaikista Siirrosta johtuvista kuluista ja kustannuksista.
7.15. Motoristille, jonka Ajoneuvolle on tehty Siirto, toimitetaan ilmoitus, joka osoittaa hänen Ajoneuvonsa sijainnin ja sisältää kaiken Siirtoon liittyvän tarpeellisen tiedon, mukaan lukien Siirron perusteet ja laskutettavat kulut ja kustannukset.

8. käyttäjien yleinen menettely
8.1. Ymmärrät ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa minkä tahansa ja kaikkien lakien, sääntöjen, säännösten, verovelvoitteiden ja viranomaismääräysten noudattamisesta, jotka voivat tulla sovellettavaksi Sivuston ja Palvelun tai niihin liittyvän Sisällön käyttämiseen. Liittyen Sivuston ja Palvelun tai niihin liittyvän Sisällön käyttämiseen ymmärrät että et voi ja takaat että et suorasti tai epäsuorasti loukkaa mitään lakeja, sääntöjä, säännöksiä, verovelvoitteita tai viranomaismääräyksiä.
8.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että et voi, ja että et, suoraan tai epäsuorasti käytä tai hyödynnä Sivustoa, Palvelua tai niihin liittyvää sisältöä mihinkään muihin kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin; taikka tavalla joka ei ole yleisen hyvän käytännön mukaista; tai loukkaa Sivuston tai Palvelun käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolien oikeutta yksityisyyteen tai muita oikeuksia; tai häiritsee tai vahingoittaa Sivustoa, Palvelua tai niihin liittyvää sisältöä, Witrafia, muita Jäseniä tai mitä tahansa kolmatta osapuolta.
8.3. Ymmärrät ja hyväksyt, että et voi, ja että et, suoraan tai epäsuorasti, heikennä, tahraa tai muutoin vahingoita Witrafin tai Rent-a-parkin brändiä millään tavalla.
8.4. Suostut olemaan tekemättä varauksia, tekemään Motoristin ja Pysäköintipaikan Tarjoajan välisiä järjestelyjä tai muutoin olemaan kommunikoimatta Pysäköintipaikan varauksesta Sivuston ja Palvelun ulkopuolella. Ymmärrät ja hyväksyt, että tällainen käytös muodostaisi näiden Käyttöehtojen loukkauksen, ja oikeuttaa Witrafin päättämään tämän sinun ja Witrafin välisen Sopimuksen, ja vaatimaan tallaisesta käytöksestä syntyneitä menetyksiä ja vahinkoja korvattavaksi.
8.5. Suostut olemaan hyväksymättä tai tekemättä Pysäköintimaksujen maksua Palvelussa tarjottujen Maksutapojen ulkopuolella. Jos toimit muutoin, tiedostat ja hyväksyt, että otat vastaan tällaiseen maksuun liittyvät vastuut ja velvoitteet, ja suojaat Witrafia kaikelta tällaiseen maksuun liittyvältä vastuulta.
8.6. Suostut olemaan neuvomatta, kannustamatta tai avustamatta mitään kolmatta osapuolta tekemään mitään edellä mainittua tai rikkomaan näitä Käyttöehtoja millään tavalla.

9. Käyttäjätiedot ja -sisältö
9.1. Tiedostat ja hyväksyt, että olet yksinomaisesti vastuussa kaikesta Jäsensisällöstä, jonka tuot saataville Sivuston tai Palvelun kautta. Sen vuoksi vakuutat, että olet joko ainoa ja yksinomainen Sivuston tai Palvelun kautta saataville tuomasi Jäsensisällön omistaja, tai sinulla on kaikki tarpeelliset oikeudet, lisenssit, suostumukset ja vapaudet myöntää Witrafille oikeudet tällaiseen Jäsensisältöön, kuten esitetty näissä Käyttöehdoissa.
9.2. Vakuutat ja hyväksyt ettei Jäsensisältösi eikä Jäsensisältösi (tai sen osan) julkaiseminen, lataaminen, julkistaminen, esittäminen tai siirtäminen tai käyttäminen Witrafin toimesta Sivustolla tai Palvelussa, niiden kautta tai niiden tarkoituksiin riko lakeja, verovaatimuksia, sovellettavaksi tulevia säännöksiä ja määräyksiä; tai riko, anasta tai loukkaa kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, julkaisuoikeuksia tai yksityisyyttä. Lisäksi vakuutat että mikään julkaisemasi Sisältö ei loukkaa mitään sopimuksia joihin olet sitoutunut kolmansien osapuolien kanssa, kuten Parkkipaikkaasi liittyviä vuokrausehtoja.
9.3. Tiedostat ja hyväksyt että sinä yksin olet vastuussa mistä tahansa ja kaikista julkaisemistasi Listauksista ja Jäsensisällöistä. Hyväksyt, että kaikki Sivustolle ja Palveluun tai niihin liittyen toimittamasi tiedot ovat oikeita ja täsmällisiä. Et voi käyttää Sivustoa tai Palvelua julkaistaksesi mitään loukkaavaa, virheellistä, harhaanjohtavaa, herjaavaa, vilpillistä tai laitonta tietoa tai Sisältöä.
9.4. Witrafi pidättää oikeuden käyttää, muokata, poistaa tai siirtää mitä tahansa Jäsensisältöä Sivustolta tai Palvelusta yksinomaisella päätöksellään ja ilman ennakkoilmoitusta, jos tällaista Jäsensisältöä voidaan pitää laittomana, virheellisenä, epätarkkana, sopimattomana tai ristiriidassa näiden Käyttöehtojen ja Sivuston taikka Palvelun tarkoituksen kanssa.
9.5. Me emme seulo käyttäjien Sivustolle tuottamaa Sisältöä (mukaan lukien vapaisiin Pysäköintipaikkoihin liittyvää Sisältöä) tai tietoa, emmekä voi antaa mitään vakuutuksia sen virheettömyydestä taikka eheydestä. Me emme kelpuuta vastuuta liittyen mihinkään käytäntöjemme vastaiseen Sisältöön, ja tällaista Sisältöä tarjonnut käyttäjä on yksin vastuussa kaikista vahingoista tai muista vastuista, joka ovat seurausta tai liittyvät tällaiseen Sisältöön. Sitoudut hyvittämään meille kaikista tällaisesta käytäntöjemme vastaisesta Sisällöstä meille seuranneet vastuut.

10. Immateriaalioikeudet
10.1. Kaiken Sivustolla ja Palvelussa olevan Sisällön, mukaan lukien sen muotoilu, rakenne, valikointi, jäsentely, ilmaisu ja järjestely, omistaa, sitä hallinnoi tai sen on lisensoinut Witrafi, ja sitä suojaa malli-, tekijänoikeus-, patentti- ja tavaramerkkilainsäädäntö sekä monet muut aineettoman omaisuuden oikeudet ja vilpillisen kilpailun lainsäädäntö, riippumatta siitä onko kyseinen aineeton omaisuus rekisteröity tai ei, taikka rekisteröintikelpoista tai ei (jäljempänä ”Witrafin Aineeton Omaisuus”).
10.2. Kaikki oikeudet Witrafin Aineettomaan Omaisuuteen pidätetään, ellei muuta kirjallisesti esitetä.
10.3. Selvyyden vuoksi todettakoon että tällä Sopimuksella sinulle ei siirretä, luovuteta, muodostu tai synny minkäänlaista oikeutta Witrafin Aineettomaan Oikeuteen, lukuun ottamatta kohdan 4.1 mukaista rajoitettua käyttöoikeutta; eikä tällaisen rajoitetun lisenssin myöntäminen rajoita meidän omistus- tai hallintaoikeuttamme Witrafin Aineettomaan Omaisuuteen.
10.4. Tuomalla saataville mitä tahansa Jäsensisältöä Sivustolla tai siihen liittyvässä Palvelussa tai niiden kautta myönnät täten Witrafille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ikuisen (tai suoja-ajan mittaisen), ei-yksinomaisen, siirtokelpoisen, rojaltivapaan lisenssin, joka sisältää oikeuden edelleen lisensoida, käyttää, tarkastella, kopioida, liittää, muunnella, levittää, lisensoida, myydä, siirtää, esittää julkisesti, välittää, suoratoistaa, lähettää, päästä ja muutoin hyödyntää tällaista Jäsensisältöä mihin tahansa tarkoituksiin. Witrafi ei vaadi minkäänlaista omistusoikeutta tällaiseen Jäsensisältöön eikä mitään näissä Käyttöehdoissa tule tulkita rajoittavan mitään oikeuksia, joita sinulla on käyttää ja hyödyntää tällaista Jäsensisältöä sellaisena kuin olet sen julkaissut.
10.5. Mikäli muuntelemme Jäsensisältöä tai yhdistelemme sitä Witrafin Aineettomaan omaisuuteen tavalla, joka luo muunnelman, tällaiset luodut muunnokset tulevat olemaan Witrafin Aineetonta Omaisuutta.

11. ULKOPUOLISET SIVUT JA LINKITTÄMINEN
11.1. Sivustolla ja Palvelussa voi olla linkkejä ulkopuolisille verkkosivuille tai materiaaliin, joka on meidän määräysvaltamme ulottumattomissa. Emme ole vastuussa mistään Sivuston tai Palvelun ulkopuolisesta sisällöstä tai sivusta.
11.2. Voit luoda sivulle linkkejä edellyttäen, että teet sen tavalla joka on hyvän tavan mukainen ja laillinen, eikä vahingoita meidän mainettamme tai yritä hyötyä siitä, mutta sinun on julkaistava linkki sellaisella tavalla, joka ei ole yhdistettävissä meihin, antamaamme hyväksyntään tai suositukseen silloin kun tällaista yhteyttä ei tosiasiallisesti ole.
11.3. Sivustoa tai Palvelua ei saa asettaa kehystettyyn linkkiin muulle sivustolle, etkä saa tehdä linkkiä muualle kuin etusivullemme. Pidätämme oikeuden peruuttaa tämän linkitysluvan ilmoittamatta.

12. vastuunrajoitus
12.1. Missään olosuhteissa tai mistään syystä Witrafia ei tule pitää Pysäköintipaikan Tarjoajan tai Motoristin, taikka missään suhteessa niihin, työntekijänä, työnantajana, edustajana, välittäjänä, yhteistyökumppanina, yhteenliittymänä tai vakuutuksentarjoajana.
12.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikkien laajimmassa lain sallimassa laajuudessa, koko vastuu liittyen Sivuston, Palvelun tai Sisällön käyttämiseesi ja kaikkeen siihen liittyvään muuhun toimintaan kuuluu sinulle.
12.3. Käyttämällä Sivustoa tai Palvelua ymmärrät ja hyväksyt, että Witrafi ei anna minkäänlaisia takuita liittyen Pysäköintipaikan Tarjoajan ja Motoristin suhteeseen, tai Jäsenten ja muiden Sivuston ja Palvelun käyttäjien menettelytapoihin, ja kiistää kaiken tähän liittyvän vastuun kaikkein laajimmassa lain sallimassa laajuudessa.
12.4. Kaikki Sivustolla tai Palvelussa olevat viittaukset siihen, että jokin Jäsen on “Vahvistettu” taikka “Yhdistetty” (ja muut vastaavat ilmaukset) tarkoittavat ainoastaan, että kyseinen Jäsen on saattanut loppuun asiaan liittyvän vahvistus- tai tunnistamismenettelyn, eivätkä merkitse mitään muuta.
12.5. Jollei Witrafi ole ilmaissut toisin, se ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista Pysäköintipaikalle tai ympäristölle aiheutuneista, tai Pysäköintipaikan Tarjoajan ja Motoristin välisistä epäonnistuneista varausjärjestelyistä johtuvista taikka Siirrosta johtuvista vahingoista. Witrafi pidättää yksinomaisen oikeuden ottaa vastuu tai maksaa hyvitystä tällaisista vahingoista, jolloin tällainen vastuun ottaminen taikka hyvitys ei kuitenkaan muodosta minkälaista WItrafin sitovaa käytäntöä.
12.6. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä vastuunrajoitus ulottuu poikkeuksetta kaikkeen suoraan ja epäsuoraan vastuuseen, joka ei liity Alustan toimivuuteen, ja johtuu Pysäköintipaikan Tarjoajan ja/tai Motoristin toiminnasta. Tällaisia vahinkoja, joita WItrafi ei voi korvata, ovat vahingot jotka johtuvat esimerkiksi lennoilta tai muista kuljetuksista myöhästymisestä johtuen ongelmista Pysäköintipaikalle tullessa tai sieltä lähdettäessä, tai jotka ovat aiheutuneet Ajoneuvolle Siirron aikana, ja vastaavat, sillä WItrafilla ei ole minkäänlaista hallintavaltaa tällaisiin tapahtumiin.
12.7. Witrafi tai mikä tahansa muu kolmas osapuoli joka on osallistunut Sivuston tai Palvelun luomiseen, tuottamiseen, toimittamiseen tai päivittämiseen, ei ole vastuussa mistään oheisluontoisista, erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista, rajoituksetta mukaan lukien menetetyistä voitoista, tiedon menetyksistä tai goodwill-arvon menetyksistä tai liittyen immateriaalioikeuksiin, laitevikoihin tai tietojärjestelmähäiriöihin.
12.8. Jollei näissä Käyttöehdoissa ole toisin määrätty, Witrafi ei ole vastuussa mistään Pysäköintipaikan Tarjoajan ja Motoristin välisistä maksuista, tai mistään viranomaismaksuista, liittyen Pysäköintipaikan Tarjoajan ja Motoristin väliseen suhteeseen.

13. Vastuusta vapauttaminen
13.1. Sitoudut hyvittämään ja antamaan suojaa Witrafille ja sen edustajille, osakkeenomistajille, edeltäjille, siirronsaajille, työntekijöille, asiamiehille, tytäryhtiöille ja sisaryhtiöille kaikilta vaatimuksista, menetyksiltä, vastuulta, vaateilta tai kuluilta (mukaan lukien asianajokulut), joista kolmas osapuoli tekee vaatimuksen Witrafia vastaan johtuen tai liittyen Sivuston tai Palvelun käyttöösi.

14. Henkilötietojen suoja ja yksityisyys
14.1. Sivustoon ja Palveluun sovelletaan Witrafin Tietosuojapolitiikkaa, jonka ehdot ovat erottamaton osa näitä Käyttöehtoja.
14.2. Me noudatamme erityistä huolellisuutta varmistaakseni yksityisyyteesi ja turvallisuutesi Sivustolla. Kuitenkin ymmärrät ja hyväksyt, että internetissä tapahtuva tiedonsiirto ei koskaan voi olla täysin yksityistä tai turvattua. Ymmärrät, että mikä tahansa Sivuston tai Palvelun kautta lähettämäsi viesti tai tieto voi tulla muiden lukemaksi tai kaappaamaksi, vaikka nimenomaisesti olisi ilmoitettu, että asiaan liittyvä tiedonsiirto on salattua.

15. tulkinta
15.1. Jollei asiayhteys muuten vaadi, mikä tahansa näiden Käyttöehtojen viittaus mihin tahansa lakiin, direktiiviin, asetukseen tai viranomaismääräykseen sisältää kaikki tällaisen lain, direktiivin, asetuksen tai viranomaismääräyksen muutokset ja korvaavat määräykset.
15.2. Näissä Käyttöehdoissa käytetyt kappaleotsikot ovat ainoastaan mukavuussyistä, eikä niitä tule pitää osana näitä Käyttöehtoja eikä niiden ole tarkoitettu ohjaavan tai luovan tulkintoja tämän sopimuksen määräyksistä.
15.3. Jos näiden Käyttöehtojen ja mahdollisesti Sivuston tai Palvelun tietylle osiolle tai siihen liittyvälle Sisällölle, mahdollisesti julkaisemiemme ehtojen välillä on ristiriita, jälkimmäiset ehdot tulevat määrääviksi kyseisen Sivusto- tai Palveluosion tai siihen liittyvän sisällön suhteen.
15.4. Nämä Käyttöehdot ja näihin Käyttöehtoihin liittyvät muut ehdot on voitu tarjota useammalla kielellä. Kieliversioiden osoittautuessa olemaan ristiriidassa keskenään, todistusvoimainen kieli on suomi.

16. Muutokset
16.1. Witrafi pidättää yksinomaisen oikeuden milloin tahansa muokata, muuttaa täydentää tai poistaa osia näistä Käyttöehdoista. Sinulla on velvollisuus säännöllisesti tarkistaa nämä Käyttöehdot muutosten varalta. Jatkamalla Sivuston käyttöä muutoksia koskevan ilmoituksen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen tällaiset muutokset. Niin kauan kuin noudatat näitä Käyttöehtoja, Witrafi myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, rajoitetun oikeuden tulla ja käyttää Sivustoa.
16.2. Witrafi pidättää yksinomaisen oikeuden muuttaa Sivustoa ja Palvelua tai näitä Käyttöehtoja, mukaan lukien Palvelumaksuja, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutamme näitä Käyttöehtoja, me joko julkaisemme muutoksen Sivustolla tai muutoin annamme muutokset sinulle tiedoksi. Me myös päivitämme ”viimeksi päivitetty” päivämäärän näiden Käyttöehtojen lopussa. Jatkamalla Sivuston tai Palvelun käyttöä tällaisen Sivustolla julkaisemamme tai sinulle muutoin toimittamamme muutosilmoituksen jälkeen, ilmaiset, että hyväksyt tulleesi sidotuksi muutettuihin Käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy muutettuja Käyttöehtoja, ainoa vaihtoehtosi on lopettaa Sivuston ja Palvelun käyttäminen.

17. Ilmoitukset
17.1. Kaikki sinulle toimitettavat ilmoitukset lähetetään meille ilmoittamaasi (ja päivittämääsi) sähköpostiosoitteeseen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt vastaanottavasi tiedoksiantojamme sähköpostitse tai julkaisuina Sivustolla, ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, julkaisut ja muu viestintä, jonka tarjoamme sinulle sähköpostitse tai julkaisemalla Sivustolle, täyttävät kaikki lain vaatimukset joiden mukaan tällaisen viestinnän tulee olla kirjallista.
17.2. Näitä Käyttöehtoja koskevat mahdolliset tiedustelut ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen info@rentapark.fi.
17.3. Sähköpostitse toimitettujen ilmoitusten saantipäiväksi katsotaan kyseisen viestin lähetyspäivä.

18. Sopimuskausi, päättäminen, lakkauttaminen ja muut toimenpiteet 
18.1. Nämä käyttöehdot ovat toistaiseksi voimassa, kunnes sinä tai Witrafi päättää välisenne Sopimuksen alla kuvatun mukaisesti.
18.2. Voit päättää tämän Sopimuksen milloin tahansa Sivuston ”Poista Tili” toiminnon avulla tai lähettämällä meille sähköpostia. Jos purat Rentapark-tilisi Pysäköintipaikan Tarjoajana, sinulla ei saa olla yhtään meneillään olevaa maksua, jotta tilin poisto onnistuu. Mikäli perut Rentapark-tilisi Motoristina, sinulla ei saa olla yhtään meneillään olevaa maksua, jotta tilin poisto onnistuu.
18.3. Rajoittamatta alla kuvattuja oikeuksiamme, me voimme päättää Sopimuksen ja rajoittaa pääsyäsi Palveluun sopivuussyistä milloin tahansa antamalla sinulle 14 päivän ennakkoilmoitusta rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseesi.
18.4. Me voimme välittömästi ilman ilmoitusta päättää Sopimuksen ja rajoittaa pääsyäsi Palveluun mikäli olet olennaisesti rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita ehtojamme, kuten mitä tahansa näissä Käyttöehdoissa hahmoteltua antamaasi vakuutusta, tai jos meillä on vilpittömässä mielessä syytä uskoa, että tällainen toimenpide on kohtuudella tarpeen muiden Jäsenten, meidän tai kolmansien osapuolien omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi, petosten estämis-, riskien hallitsemis-, turvatoimien tai tutkinnallisiin tarkoituksiin.
18.5. Jos ryhdymme yllämainittuihin toimiin, sinulla ei ole oikeutta saada hyvitystä vahvistetuista varauksista, joka purkautuvat Sopimuksen päättämisen johdosta.
18.6. Jos sinä tai me päätämme Sopimuksen, meillä ei ole velvollisuutta poistaa tai palauttaa Jäsensisältöjäsi, kuten arvosteluja tai palautetta. Sopimuksen päätyttyä et ole oikeutettu Rentapark-tilisi tai Jäsensisältösi palauttamiseen ennalleen. Jos käytät Sivustoa ja Palvelua on rajoitettu tai Rentpark-tilisi on (väliaikaisesti) lakkautettu tai olemme päättäneet Sopimuksen, et saa rekisteröidä uutta Rentapark-tiliä tai yrittää käyttää Sivustoa tai Palvelua muiden Rentapark-tilien kautta.
18.7. Jos sinä tai me päätämme Sopimuksen niin lausekkeet, joiden kohtuudella tulee säilyä Sopimuksen päättymisestä, säilyvät voimassa.

19. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
19.1. Näitä Käyttöehtoja tulee tulkita ja soveltaa Suomen lakien mukaisesti. Mikä tahansa näihin Käyttöehtoihin liittyvä tai niistä johtuva erimielisyys, kiista tai vaade, taikka niiden rikkomus, päättäminen tai voimassaolo tulee ensisijaisesti ratkaista Osapuolten välisillä neuvotteluilla.
19.2. Mikäli sovintoa ei kohdan 19.1 mukaisesti saavuteta kuudessa (6) kuukaudessa, kyseessä oleva asia tullaan lopullisesti ratkaisemaan välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.


Tekijänoikeudet © Witrafi Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Viimeisin päivitys 21.03.2017.